Search
Close this search box.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου & Συμμόρφωση GDPR

Πολιτική Απορρήτου - GDPR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που  ακολουθεί ο ιστότοπος icmacademy.gr (εφεξής ο “Ιστότοπος”) και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Επίσης περιγράφει την διαδικασία με την οποία εσείς ως φυσικά πρόσωπα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο Ιστότοπος  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα πάντοτε με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ελληνικού νόμου Ν. 4264/2019 και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά δεδομένα αποτελούν οι κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως αναγκαία με σκοπό πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε. Πιο συγκεκριμένα:

Δεδομένα ταυτότητας: π.χ. Όνομα, Επώνυμο

Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Άλλα στοιχεία: όπως π.χ.  τα πρόσθετα πεδία που συμπληρώνετε στην τυχόν φόρμα επικοινωνίας που αποστέλλετε ηλεκτρονικά.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies και Google Analytics: π.χ η διεύθυνση IP, η γεωγραφική θέση, η συσκευή που χρησιμοποιείτε, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα κ.λπ. Με εξαίρεση την IP αυτές οι πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ποτέ δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε ή διανέμουμε με οποιονδήποτε τρόπο ή δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε, ενδεικτικά για:

Να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας έχετε θέσει ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας.

Να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρέχοντας σας πάντοτε την δυνατότητα να εξαιρεθείτε από την λίστα παραληπτών.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΡΘΡΑ

Όταν προσθέτετε σχόλια σε δημοσιευμένα άρθρα, το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου αποθηκεύονται εσωτερικά στη βάση δεδομένων Ιστότοπου μαζί με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και την ώρα και την ημερομηνία που υποβάλατε το σχόλιο. Αυτές οι πληροφορίες δεν μεταβιβάζονται ούτε δημοσιοποιούνται. Μόνο το όνομά σας θα εμφανιστεί.

Τα προσωπικά σχόλια είναι προσβάσιμα στο κοινό και μπορεί να τεθούν υπό επεξεργασία από τρίτα μέρη τα οποία δε γνωρίζουμε. Για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί όσον αφορά το περιεχόμενο των σχολίων και αναρτήσεών σας, καθώς δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε το απόρρητο τυχόν προσωπικών στοιχείων που θα δημοσιεύσετε.

Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν εσωτερικά στους servers του Ιστότοπου και είναι προσβάσιμα από το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό το οποίο τηρεί όρο εμπιστευτικότητας.

Δεν χρησιμοποιούμε τρίτους και δεν αποστέλλουμε, διανέμουμε δημοσιοποιούμε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης ή λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας με μηχανισμούς παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης  μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα στον Ιστότοπο μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΠΟΗΚΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα αποθηκευμένα  προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς , για πόσο χρονικό διάστημα, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

Μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση οπουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα αποστέλλοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email επικοινωνίας που αναφέρεται στον αρχική σελίδα του Ιστότοπου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ιστότοπος δεσμεύεται ρητά να μη πωλήσει, ενοικιάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει τα αποθηκευμένα προσωπικά σας σε οιονδήποτε τρίτο φορέα, οργανισμό ή εταιρία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστοτόπου είναι ο κύριος Αθανάσιος Φωτόπουλος. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα θα βρείτε στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου.

Σκέφτεστε κάτι;

Αφήστε μας το μήνυμά σας